Det er katastrofalt, hvad der sker med biodiversiteten – også indenfor vore gamle danske husdyrracer, med eksempelvis den røde danske ko: RDM 70. Lige nu står vi overfor at miste måske størstedelen af vores certificerede gamle danske husdyrracer, opsamlet over de seneste 30 år af ildsjæle indenfor bevaringsavlen med gamle danske husdyrracer pga. manglende eller halvhjertet indsats eller støtte fra statens side med kun halv underskudsdækning til bevaringsavlen i forhold til moderne drift i malkebesætninger m.m.

 

Danmarks, Nordeuropas største samling af videnskabeligt certificerede bevaringsavl med op over 1000 dyr: fire kvægracer af gammel avl, hesteracer, får, geder m.fl. kan i løbet af dage eller uger, hvis det går højt, være udryddet, slagtet og borte for altid – racer der ikke findes magen til i verden. Af samme grund er dyrene oplistede over sjældne bevaringsværdige dyr og dyreracer i verden, som Verdenssamfundet med Danmarks underskrift har forpligtet sig til, at de skal bevares og beskyttes.  30 års bevaringsarbejde vil stort set være spildt. Deres gener vil for altid være borte. Skatteydernes penge til den halve underskudsdækning vil være tabte i lighed skatte milliarderne, der er fosset ud af statens kasse. Politikerne ved det; embedsværket ved; Bevaringsudvalget ved det! Der er nu, der skal handles!

 

3. oktober 2017                           Hans Nebel, formand for Foreningen Gamle Danske Husdyrracer

 

Det er nu Danmark skal kende sin besøgelsestid

 

Det er nu, at Danmark skal tage vare på sin arv af unikke gamle danske husdyrracer – overleveret os fra vore forfædre og formødre gennem generationer. Gennem 30 år har ildsjæle entusiastisk samlet resterne af i dag: Sjældne danske husdyrracer. Mest spektakulær er nok Den Røde Ko, hvis udviklingshistorie er én blandt flere spændende i landbruget i Danmark. Gennem et århundrede har danske mænd og kvinder opdrættet og udviklet Rød Dansk Malkerace, RDM 70, i en sådan grad, så den ikke alene har været at se på marker overalt i Danmark gennem mere end hundrede år. Den blev tillige en værdifuld eksportvare, som danske bønder gennem årtier tjente ekstra på at sælge til Estland, Letland og Litauen og Polen med flere lande.

 

På ekspeditioner til disse lande finder vi den, den dag i dag – i depoter hos kvægavlsforeninger – som ned-frosset sæd fra RDM-tyre og deres efterkommere samt som endnu levende dyr med genmasser fra det eventyr, som bønder i Danmark, generation for generation, møjsommeligt og med kærlig hånd frembragte med Anglerkvæget fra halvøen Angel i Slesvig som ophav. På deres vej til Kvægtorvet i København skete det, at køerne kælvede. De kvikke bønder fik fingre i kalvene og krydsede dem senere med deres lokale Ø-kvæg. En dag stod de med intet mindre end Den Røde Ko af ren-avlet Rød Dansk Malkerace. Den findes endnu i dagens Danmark som ”RDM 70”, men kun i et antal, som FN´s landbrugsorganisation, FAO, vurderer som: En truet kvægrace på verdensplan, der skal beskyttes og ophjælpes!

 

At den findes som unik dansk kvægrace endnu, det skyldes alene, at der i Danmark de seneste 30 år har været bevaringsavlere, der har påtaget sig at samle resterne af tidligere danske bønders besætninger, taget dem til sig og bevaret dem i ren-avl til forskel fra moderne landbrugs ind-krydsning med højtydende kvægracer i industrilandbruget – ganske vist med op til en tredobling af mælkeydelsen, men med de begrænsninger og svagheder, netop det medfører, kvalitetsmæssigt og dyrevelfærdsmæssigt.

 

Danmark må leve op til sin forpligtelse i henhold til internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig og forpligtet sig på: Danmark må påtage sig helt og fuldt at støtte bevaringen af vores sjældne gamle husdyrracer: RDM 70, men også andre lignende klassificerede husdyrracer: Sortbroget Jysk Malkekvæg, SJM; Den Jyske Hest m.fl. hesteracer; Sortbroget Landracesvin – Dansk Landracesvin, vores Baconsvin, er forsvundet for altid; geder, får og fjerkræ m.m.

 

Danmark kan ikke lade det være en sag kun for avlere, der må betale af egen lomme for fortsat at kunne bevare vor unikke levende arv med delvis statslig støtte, halv pris i underskudsdækning. Bevaring af ren-avlede gamle danske husdyrracer skal fremover primært være en ærlig og redelig sag for fagligt godt landmandsskab for dedikerede bønder på biodiversitetsgårde overalt i Danmark i oprindelige landbrugsområder, der i forvejen er taget ud af moderne landbrugsdrift – med fuld underskudsdækning.

 

25. juli 2017, Hans Nebel, formand for Foreningen Gamle Danske Husdyrracer

 

Gå til toppen

logo