Tekst og foto: Ebbe Mortensen           Artiklen er fra LandbrugFyn nr. 30 tirsdag d. 25. juli 2017
Jens med de røde køer
Fynsk landmand vil producere økologisk mælk på den røde ko af gammel type.

KVÆGRACER

- Jeg regner med at levere økologisk mælk 1. februar.
Jens Benzon er i fuld gang med at lægge sin gård om til økologi, og når den økologiske mælk begynder at flyde fra den nordvestfynske bedrift, er der tale om mælk fra en helt speciel besætning. De 130 køer i stalden er nemlig alle røde køer af den gamle fynske kvægrace, som var tæt på at forsvinde helt fra jordens overflade, fordi den kun malker halvt så meget mælk, som de moderne malkeracer i dag præsterer - Kald bare min mælk for Morten Korch
mælk, siger Jens Benzon med et glimt i øjet.Inspiration fra Claus Meyer Projektet, som Jens Benzon realiserer i samarbejde med sin far, Stig Benzon, kendt fra Oregaard og bevaringen af de gamle danske husdyrracer,
tog sin begyndelse for snart 10 år siden.- Vi blev meget inspireret af kokken Claus Meyers tanker om at skabe et marked for kvalitetsprodukter fra de gamle danske husdyrracer, fortæller Stig Benzon, som tilføjer, at det oprindelig var tanken at realisere planerne med kvalitetsmælk på Oregaard, men efter købet af Rendebjerggård bliver det her, den store satsning realiseres. Og det er en satsning erkender initiativtagerne. - Vi har igennem tiden været i kontakt med flere interesserede mejerier, fortæller Jens Benzon, der dog ikke ønsker at komme nærmere
ind på forhandlingerne. Han slår dog fast, at han er nødt til at have en pris, der minimum kompensere for produktionstabet i forhold til moderne malkeracer, hvis projektet skal hænge sammen økonomisk.

Rund og nøddeagtig smag
Derfor vil mælken fra Rendebjerggård blive målrettet de forbrugere, som er villige til at give en merpris for et unikt produkt. - Vi satser på de forbrugere, som er interesserede i kombinationen af kvalitetsprodukter og økologi. Og vi tror, at dette segment fortsat vil vokse. Ikke mindst i de større byer, siger Stig Benzon. Kokken Claus Meyer lavede for år tilbage nogle offentlige blindforsøg, som slog fast, at noget af det ypperste mælk kom fra den nordsjællandske landmand, Niels Stokholm, som udelukkende har røde køer af den gamle type. - Forsøgene viste, at mælken fra de røde køer er rund og med en nærmest nøddeagtig smag, siger Stig Benzon.

Køerne har mistet malkeevne
Jagten på et mejeri, som vil betale prisen for Jens Benzons mælk, er ikke den eneste udfordring,
den fynske landmand står med. De røde køer har mistet en del af deres malkeevne, fordi der i mange år i avlen ikke er blevet selekteret efter køernes malkeevne. Det har sat sit præg på både dyrenes patter og temperament.
- Jeg har for eksempel haft svært ved at finde et pattegummi, der passer til alle dyrene, fortæller Jens Benzon, som fremadrettet vil satse på at fremavle en stærk og rolig ko, der giver noget god mælk.Problemerne med den svækkede malkeevne hænger ifølge Stig Benzon sammen med, at der i det tidlige bevaringsarbejde har været
satset meget på hobbyavlere, der i de fleste tilfælde har holdt dyrene som ammekøer.

 jens med de røde køer og gæster

Foto: Stig Benzon

stald med de røde køer

Jens Benzon købte Rendebjerggård i april 2016.
Gården ligger på adressen Rendebjergvej 6,
5463 Harndrup.
Bedriften er under omlægning til økologisk drift.
Der hører 168 hektar til gården. Inklusiv forpagtning
drives 208 hektar.
Besætningen består aktuelt af 130 røde køer af
den gamle fynske kvægrace.
Der er planer om en ny stald og en udvidelse af besætningen til 200 køer

Fynsk kvægrace

- Hobbyavlerne har gjort en stor indsats,men afprofessionaliseringen har betydet, at de røde køer lige så stille har mistet evnen som arbejdsdyr. Derfor satser vi nu meget på at få dem til at malke bedre igen, siger Stig Benzon.
Kviekalv i fødselsdagsgave Når Jens Benzon trods den svækkede malkeevne alligevel satser på den gamle fynske kvægrace, har det sin historie. - Jeg fik den første røde kviekalv i 10-års fødselsdagsgave, fortæller den 33-årige landmand, der satser på en udvidelse af besætningen til 200 køer. Men det kræver en ny stald
og det er endnu en stor udfordring. - En ny stald kræver, at vi finder en sponsor eller to, der vil være med i projektet. For en ko med den ydelse, som den gamle røde ko har, kan ikke forrente en nybygning, siger Stig
Benzon, som tilføjer, at planen er en velfærdsstald specielt designet til gamle husdyrracer. 

 jens og stig

Jens og Stig Benzon i marken blandt de 130 køer af gammel type på Rendebjerggård

Forskerinteresse for projektet
AVL De røde køer hos Jens Benzon har påkaldt sig interesse fra flere sider. Det gælder for eksempel dr. Günther Postler fra den tyske bevaringsforening, GEH, som har været på Rendebjerggård for at udvælge tyremødre i forbindelse med det dansk-tyske avlsarbejde for den røde Anglerrace.Den gamle Rød Dansk Malkerace er i høj grad opstået på grundlag af Anglerkvæget. Dr. Günther Postler har udviklet et særligt avlssystem, som bygger på nogle naturlige bygningstræk og lang livsydelse. Hans udvælgelsesarbejde blev under besøget på Rendebjerggård fulgt med stor interesse af dyrlæge Mette Vaarst fra Århus Universitet. Hun ser i visse sammenhænge et stort potentiale i de gamle racer som fremtidsdyr, og ønsker at de bliver udfordret som sådanne.

røde køer i stald     

Dyrlæge Mette Vaarst fra Århus
Universitet følger dr. Günther Postlers
(i midten) udvælgelsesarbejde hos
Jens Benzon på Rendebjerggård.

Gå til toppen

logo