Pressemeddelelse

Fra "Avls- og Bevaringsforeningen "Rødt Dansk Malkekvæg model 1930""


"Avls- og Bevaringsforeningen "Rødt Dansk Malkekvæg model 1930"", der blev stiftet i Ryslinge d. 5. juli d.å., hilser initiativet med, at der nu også stiftes en bevaringsforening for racen - "model 1970", velkommen.


Opdelingen i to tidsafgrænsede populationer mellem RDM 1930 af landracetype og RDM 1970 af den højtforædlede produktionstype, er hensigtsmæssig, fordi man står over for avlergrupper med to forskellige opfattelser og målsætninger.


(20. september 2003)

stokholm

Formand
Niels Kristen Stokholm


 

Gå til toppen

logo