Ekstraordinær generalforsamling den 6. august


Valg til bestyrelse

Da Rolf Dorset som nævnt ønskede at trække sig fra formandsposten, blev Knud Theil Nielsen foreslået som ny formand. Han valgtes med akklamation. Som næstformand blev Jørgen Nielsen foreslået, og han valgtes ligeledes med akklamation. Rolf Dorset blev på grundlag af sit store arbejde i foreningen udnævnt som æresmedlem og forsætter som menigt bestyrelsesmedlem.


Eventuelt
1. Avlerrepræsentanter i GRU Brev til fødevareministeriet
2. Oprettelse af sektion for avlere.
3. Situationen på Oregård
4. samarbejde med Folkecentret for Vedvarende Energi
5. Rolf Dorset blev udnævnt til æresmedlem


Læs referat

(12. august 2003)

010

Knud Theil Nielsen
Blå bog


 

Gå til toppen

logo