Formandens beretning, afstedkom kun enkelte kommentarer, som alle handlede om det ulykkelige i, at der til trods for det gode formøde på Bygholm 23/7 på ny er blusset strid og modsætningsforhold op blandt avlerne.
Det blev understreget, at foreningen skal arbejde intenst på at skabe samling.

Under kassererens beretning, redegjorde René Lehmann for baggrunden for det gode regnskab, som han betegnede som det bedste i foreningens historie.


Også regnskabet for Landsindsamlingen er ganske godt, specielt foderværtsordningen, har givet et godt resultat.


Bestyrelsesvalg og eventuelt udskydes til en ekstraordinær generalforsamling.


Referat fra generalforsamlingen
(9. juli 2003)


Gå til toppen

logo