aflyst
Det er oplyst GDH, at på grund af indtrufne omstændigheder, har den gruppe af avlere af rødt kvæg, som havde indbudt avlere og interesserede til festligholdelse af 125 året for navngivningen af "Rødt Dansk Kvæg", lørdag d. 5. juli i Ryslinge, med bl.a. underholdning, rundvisning og foredrag", med beklagelse måttet aflyse dette åbne arrangement.

Derimod vil stiftelsen af den nye avls- og bevaringsforening "Rødt Dansk Kvæg - model 1930" blive gennemført som planlagt, dog under private former.


(3. juli 2003)

Gå til toppen

logo