Økologisk Landsforening får svar fra Fødevareministerens svar på høringssvar

Økologisk Landsforening:
(bilag 1105)
"Strategirapporten anbefaler ex situ bevaring, i form af cryokonservering som primære indsats. Dette må vi på det skarpeste tage afstand fra. Da cryokonservering og herunder især kloning ikke vil fremme diversiteten."
"Anvendelsen af embryoner og kloning er i øvrigt imod de økologiske regler og den økologiske tankegang og de økologiske avlere vil dermed blive udelukket for en del af avlsarbejdet."


Fødevareministeren: (bilag 1187)
"Der skal for fremtiden både arbejdes med levende bevaring, og cryokonservering vil være en ekstra sikkerhed for, at generne ikke går tabt."


Økologisk Landsforening:
"Ansvaret for materialet og dets anvendelse bør placeres i et genressource-udvalg, der er bredt sammensat af aktive avlere valgt af deres egne organisationer/bagland"


Fødevareministeren:
"Endvidere skal der nedsættes et nyt genressourceudvalg, hvor der bliver tale om en bredere sammensætning af avlerinteresser, således at vi på denne måde dels kan drage nytte af den viden og ekspertise, der findes blandt private avlere, og dels skabe adgang for øget avlerindflydelse i genbevaringssammenhæng."


(29. juni 2003)

 top olf2

Gå til toppen

logo