Pressemeddelelse


"Vort hovedindtryk er, at ministeriet virkelig bestræber sig på at imødekomme avlernes ønske om at få reel medindflydelse på bevaringsarbejdets mål og midler. Dette finder sit klareste udtryk i ministeriets forslag til sammensætningen af det nye Genressourceudvalg (GRU), hvor der bliver fem pladser til repræsentanter fra avlerforeninger, og vel at mærke indstillet af dem selv, og altså ikke som førhen af de store landbrugsorganisationer."

(26. juni 2003)

rolf
Formand for Gamle Danske Husdyrracer
Rolf Dorset

Gå til toppen

logo