Formand for IEC (Den Internationale Evalueringskomité) Jan Mousing, Danmark, direktør, Lattec I/S sammenligner IEC´s rapport med rapporten "Strategi for bevarelse af husdyrgenetiske ressourcer"


"Med sit forslag synes DFFE at ville flytte bevaring af de gamle husdyrracer væk fra samfundet og NGOérne og over til statsligt kontrollerede og finansierede bedrifter, samt udnytte den moderne genteknologi helt til bunds.


Det er er nok en strategi, men næppe en klog strategi."


Side 1 * Side 2 * Side 3 * Side 4


(17. marts 2003)

Gå til toppen

logo