Som opfølgning på avlermødet på Bygholm ved Horsens, Sct. Hans 2003, hvor

fødevareminister Mariann Fischer Boel opfordrede avlerne til at organisere sig inden

for de forskellige racer, blev der på Oregard d. 12.8.2003 stiftet en ny avlsforening

for "Sortbroget Jysk Malkekvæg".

Der var ellers stiftet en avlsorganisation for racen Sct. Hans år 2000, som de

tilstedeværende ved mødet på Oregaard gerne havde videreført. Imidlertid havde

formanden for denne forening - på trods af utallige opfordringer - overhovedet ikke

indkaldt til bestyrelsesmøder eller generalforsamlinger i den mellemliggende

periode. Af den grund var man bekymret for, hvorvidt den pågældende forening ville

blive betragtet for gyldig, hvorfor man besluttede en nystiftelse med vedtægter, hvor

avlsgrundlaget alene bygger på de i "Den Internationale Evaluerings Komite"s

("lEC"s) slutrapport maj 2002, foretrukne restpopulationer af "SJM".


Den nye forenings bestyrelse er:


Susanne Kristensen, Brovst, formand (tlf.: 98 23 02 59)

Poul Hansen, Søbogaard, Borup, næstformand

Stig Benzon, Oregaard, Bogense, sekretær

Jørgen Nielsen, Radby, kasserer

Det finnes varierte rettsmidler. Alle rabattløsninger sparer penger, men de beste nettapoteker tilbyr bedre tilbud enn andre. Så det er viktig å lære om "http://viagra-norge.biz/viagra-online.html". Hva er de mest essensielle fakta du sikkert vet om å vurdere "Viagra"? Millioner av kunder kjøper online slike medisiner som Viagra. Hva vet du allerede om "Viagra uten resept Norge"? Noen nettsteder betaler oppmerksomhet til saker som "Viagra på nett". Hva er behandlinger slike sykdommer? Ta ikke utdaterte medisiner. Ta dem til ditt lokale apotek som vil avhende dem for deg.

 

Fra "Avls- og Bevaringsforeningen "Rødt Dansk Malkekvæg model 1930""stokholm
Formand for "Avls- og Bevaringsforeningen "Rødt Dansk Malkekvæg model 1930""
Niels Kristen Stokholm


Pressemeddelse 20. september 2003

"Avls- og Bevaringsforeningen "Rødt Dansk Malkekvæg model 1930"", der blev stiftet i Ryslinge d. 5. juli d.å., hilser initiativet med, at der nu også stiftes en bevaringsforening for racen - "model 1970", velkommen.


Opdelingen i to tidsafgrænsede populationer mellem RDM 1930 af landracetype og RDM 1970 af den højtforædlede produktionstype, er hensigtsmæssig, fordi man står over for avlergrupper med to forskellige opfattelser og målsætninger.


Man må hér aldrig glemme, at landbruget opgav at videreføre 1970-typen, fordi man var kørt ind i en avlsmæssig blindgyde pga. et ensidigt avlsarbejde, der gav mange degenerative skavanker, herunder fødselsbesvær, manglende fertilitet og svagt immunforsvar.


Avls- og bevaringsforeningen for "model 1930", som er åben for alle avlere med rent rødt kvæg uden indkrydsning af fremmed brunkvæg etc., blev netop oprettet af de avlere, som vil fremme den ældre type uden de nævnte skavanker og med sigte på en kvalitativ produktion i stedet for en kvantitativ topydelse.


Vi anser det for realistisk at opretholde og genudbrede "1930-typen", da foreningen har fået fin tilslutning og bl.a. omfatter landets største rene RDM-besætninger på henholdsvis Thorshøjgaard og Oregaard.


Avls- og bevaringsforeningen for model 1930´s formål er i almennyttigt øjemed at avle på og genudbrede Rødt Dansk Malkekvæg af gammel oprindelse som sunde, levende bestande, så racens genetiske integritet bevares. Herunder:


At avlsarbejdet til stadighed repræsenterer kvægslægten i en form, der er præget af optimal vitalitet, fertilitet, evne til lette fødsler, naturlig fremtoning og adfærd, herunder højere prioritering af sundhed end af kvantitative ydelser.


m.v.h.

Niels Kristen Stokholm

(formand)


Niels Kristen Stokholm, Thorshøjgaard, Museumsvej 1, Dronningmølle.
Tlf.: 29213588 / 49719642


Foreningens formål

*at medvirke til at opbygge gårdbesætninger af racen i denne form med in situ avl,


*at medvirke til at fremme forskningen af den forhøjede ernæringsværdi i mælk og kød fra det gamle røde danske kvæg, når dette bydes optimale levevilkår, der tilgodeser og stimulerer dyrets sundhed og naturlige adfærd.


*at oprette og føre stambog over populationen,


*at udarbejde en retningsvisende standard med udgangspunkt i historisk billedmateriale, optegnelser over mål og vægt m.m. omkring "1930", samt under hensyntagen til, at avlen afbalanceres på en måde, så fællestræk fastholdes samtidig med, at der tages behørigt
hensyn til genetisk bredde i de enkelte besætninger samt i bestanden som helhed,


*at arbejde for at få offentlige tilskud for økonomisk at muliggøre avls- og bevaringsarbejdet.


Foreningen kan vælge, at lade sig repræsentere i en paraplyorganisation for bevarelse af andre rene manifestationer af rødt dansk kvæg eller andre ældre danske kvægracer.


§ 3
Avlsgrundlaget

Avlsmaterialet som danner udgangspunkt for foreningens avlsmål, "model 1930", bygger på restpopulationer af RDM, hvor nedarvningsevnen for rødt kvæg, som man fandt det før anden verdenskrig, i mere eller mindre udpræget grad stadig er til stede.


Besiddere af besætninger eller enkelteksemplarer af ren RDM uden andele af fremmede racer, som ønsker at følge foreningens avlsmål, kan søge bestyrelsen om optagelse.


Avlsforeningens medlemmer forbeholder sig retten til at anvende egne avlstyre og at udveksle avlstyre med andre avlere inden for foreningens rammer. Endvidere anmoder avlsforeningen Genressourceudvalget om i et vist omfang at få del i de båndlagte sædportioner fra rene røde tyre i genbanken, som måtte have en vis disposition for at give afkom af ældre type.


Medlemmer

Som medlemmer kan optages interesserede avlere og tidligere avlere af ren Rød Dansk Malkerace, som ønsker at arbejde for foreningens formål.

Se alle vedtægter for "Avls- og Bevaringsforeningen "Rødt Dansk Malkekvæg model 1930""

Det finnes varierte rettsmidler. Alle rabattløsninger sparer penger, men de beste nettapoteker tilbyr bedre tilbud enn andre. Så det er viktig å lære om "http://viagra-norge.biz/viagra-online.html". Hva er de mest essensielle fakta du sikkert vet om å vurdere "Viagra"? Millioner av kunder kjøper online slike medisiner som Viagra. Hva vet du allerede om "Viagra uten resept Norge"? Noen nettsteder betaler oppmerksomhet til saker som "Viagra på nett". Hva er behandlinger slike sykdommer? Ta ikke utdaterte medisiner. Ta dem til ditt lokale apotek som vil avhende dem for deg.

 

FORENING/SAMMENSLUTNING

HEST

FÅR/GEDER

KVÆG

SVIN

FJERKRÆ/ANDRE DYR

GL. DANSKE HUSDYR

Bemærkninger:

Foreningen lægger vægt på at de indstillede kandidater er i besiddelse af årelang erfaring inden for de respektive områder.

Lars Køhler

1. Susanne Kristensen (får)

2. Ingrid Dam (geder)

Niels Kr. Stokholm

Birgit Bak

Jørgen Nielsen (fjerkræ)

DANMARKS FJERKRÆAVLERFORENING FOR RACEFJERKRÆ OG

Danmarks Kaninavlerforening

Bemærkninger:

Der er lagt vægt på at kandidaten er opdrætter af landhøns og tager aktiv del i foreningsarbejdet.

 

 

 

 

Niels Rasmussen

DANSK LANDHØNSEKLUB

Bemærkninger:

som ovenfor under DFFR etc.

 

 

 

 

Niels Rasmussen

Søren Thomasen (suppl)

AVLS- OG BEVARINGSFORENINGEN FOR SORTBROGET JYSK MALKERACE (SJM)

Bemærkninger:

Der er lagt vægt på at de indstillede kandidater har bred erfaring inden for husdyravl, de er i besiddelse af relative store besætninger og har kendskab til internationale forhold som Riokonventionen og FAO.

 

 

1. Stig Benzon

2. Susanne Kristensen

3. Niels Kr. Stokholm

 

 

AVLSSAMMENSLUTNINGEN TIL LEVENDE BEVARELSE AF SORTBROGET DANSK LANDSVIN OG HVID DANSK LANDRACESVIN ANNO 1970

Bemærkninger:

Der er lagt vægt på, at kandidaternes praktiske erfaringer, faglige kapacitet og evnen til at ”kunne tale med alle”.

Lars Køhler

 

Susanne Kristensen

Birgit Bak

Jørgen Nielsen (fjerkræ)

LANDSFORENINGEN PRAKTISK ØKOLOGI

Bemærkninger:

Der er lagt vægt på, at kandidaten skal kunne varetage interessen for de uorganiserede småavlere, som ikke ser sig repræsenterede i de traditionelle avlerkredse.

Indstillingen støttes af CENTER FOR BIO-DIVERSITET

 

 

 

 

Susanne Mørk Jensen (småavlerkulturen)

DANMARKS RACEDUEFORENINGER

Bemærkninger:

Der er lagt vægt på, at kandidaten er landsmandsuddannet og er i besiddelse af mange års praktisk erfaring.

 

 

 

 

Hans Ove Christiansen

Alternativt: støtter DFFR’s indstilling.

BROHOLMERSELSKABET

Ingen ledsagende bemærkninger.

 

 

 

 

Roar Hylleberg

FREDERIKSBORG HESTEAVLSFORENING,

KNAPSTRUPPERFORENING FOR DANMARK OG

AVLSFORENINGEN DEN JYDSKE HEST

Ingen ledsagende bemærkninger.

Kresten Møller (jydske hest)

 

 

 

 

DANSKE HUSDYR - AVLSFORENINGEN FOR GAMLE DANSKE HUSDYRRACER

Bemærkninger:

Indstillingen af kandidaterne er foretaget efter en drøftelse på et af foreningens møder blandt de inviterede. Kandidaterne har arbejdet med husdyravl i en årrække og har interesse for foreningsarbejde.

Carl Christian Madsen

Ingrid Dam

Jørgen Graversen

Harry Thisted

Hans Nebel

FORENINGEN FOR LANDRACEGEDER

Ingen ledsagende bemærkninger.

 

Ingrid Dam

 

 

 

GRUPPE AF RDM-1970 AVLERE

Ingen ledsagende bemærkninger.

 

 

Hans Nørregård

 

 

LÆSØ BIAVLERFORENING

Ingen ledsagende bemærkninger.

 

 

 

 

Kaj Klitgaard Christensen

AVLS- OG BEVARINGSFORENINGEN ”RØDT DANSK MALKEKVÆG” ”MODEL 1930”

Ingen ledsagende bemærkninger.

 

 

Niels Kr. Stokholm

 

 

SELSKABET FOR DEN RENAVLEDE KNABSTRUPPER’S BEVARELSE

Bemærkninger:

Der er lagt vægt på kandidaternes praktiske erfaringer og engagement inden for bevaringen af gamle husdyrracer.

Lars Køhler

Ole Mols

Susanne Kristensen

Birgit Bak

 

DANSK KORTHORNSAVLERFORENING

Bemærkninger:

Der er lagt vægt på erfaring og udvist engagement i bevaringsarbejdet.

 

 

Susanne Kristensen

 

 

AKTIV GEN BEVARELSE

Bemærkninger:

Der er lagt vægt på kandidaternes faglige erfaringer med bevaringsarbejdet, kendskab til internationale forhold som Riokonventionen og FAO, personlige karakterer og engagement inden for foreningsforhold.

Lars Køhler

Leo Kortegaard

Susanne Kristensen

Birgit Bak

Jørgen Nielsen

Det finnes varierte rettsmidler. Alle rabattløsninger sparer penger, men de beste nettapoteker tilbyr bedre tilbud enn andre. Så det er viktig å lære om "http://viagra-norge.biz/viagra-online.html". Hva er de mest essensielle fakta du sikkert vet om å vurdere "Viagra"? Millioner av kunder kjøper online slike medisiner som Viagra. Hva vet du allerede om "Viagra uten resept Norge"? Noen nettsteder betaler oppmerksomhet til saker som "Viagra på nett". Hva er behandlinger slike sykdommer? Ta ikke utdaterte medisiner. Ta dem til ditt lokale apotek som vil avhende dem for deg.

· Mange gamle husdyrracer er nu sjældnere end Panda-bjørne. På verdensplan uddør ca. 100 racer årligt og fortrænges af moderne superproducerende verdensracer!

· Det faretruende er, at over 100 mill. moderne produktionskøer nedstammer fra kun et par amerikanske supertyre, og den enorme ydelse sker på bekostning af vitalitet!

· Gamle husdyrracer besidder høj vitalitet, og sunde gener bør være fremtidens byggesten, men gener som tabes kan aldrig genskabes!

· De maleriske historiske racer: Jysk Kvæg, gl. Rød Dansk Malkerace, Havdrupsvinet, Klitfåret m.fl. er tæt på uddøen !


Ved at støtte foreningen ”Gamle Danske Husdyrracer” på giro nr. 000-1074 er De – til gavn for Dem selv og Deres børn – med til at bevare en naturlig, levedygtig del af vor fælles fremtid.

Det finnes varierte rettsmidler. Alle rabattløsninger sparer penger, men de beste nettapoteker tilbyr bedre tilbud enn andre. Så det er viktig å lære om "http://viagra-norge.biz/viagra-online.html". Hva er de mest essensielle fakta du sikkert vet om å vurdere "Viagra"? Millioner av kunder kjøper online slike medisiner som Viagra. Hva vet du allerede om "Viagra uten resept Norge"? Noen nettsteder betaler oppmerksomhet til saker som "Viagra på nett". Hva er behandlinger slike sykdommer? Ta ikke utdaterte medisiner. Ta dem til ditt lokale apotek som vil avhende dem for deg.

 

Fødevareministeriet skal takke for indstillinger af avlerrepræsentanter for de respektive dyrearter til et kommende genressourceudvalg.


Som oplyst på mødet den 23. juni 2003 på Danmarks JordbrugsForskning, Bygholm, vil Fødevareministeriet i den kommende tid nedsætte et nyt genressourceudvalg. De tilstedeværende blev herefter opfordret til at indstille egnede kandidaterne inden for dyregrupperne heste, får/geder, kvæg, svin og fjerkræ/andre dyr (kaniner, hunde, bier) til deltagelse i det nye genressourceudvalg. Fødevareministeriet udsendte efterfølgende skriftlig anmodning til samtlige mødedeltagere og andre avlere, avlerforeninger og interessenter for arbejdet med bevaringen af de gamle danske husdyrracer.


./.           Oversigt over de enkelte foreningers/sammenslutningers indstillinger er vedlagt til orientering.


Fødevareministeriet vil ved udvælgelsen af de kommende medlemmer til udvalget lægge vægt på, dels de indstillede kandidaters direkte erfaringer inden for bevaringsarbejdet med den dyregruppe, pågældende skal repræsentere, og dels at kandidaten repræsenterer flest mulige avlere af den pågældende dyreart, således at udvalget kan blive så repræsentativt som muligt.


Fødevareministeriet skal derfor til brug for den videre proces anmode foreningen om at redegøre nærmere for,

-         hvor stor en praktisk baggrund de pågældende kandidater personligt har med avl af gamle husdyrracer ved oplysning om antal år som avler og oplysning om antal dyr, dokumenteret i muligt omfang,

-         erhvervelse af eventuelle andre særlige erfaringer og viden om avls- og bevaringsarbejdet med gamle husdyrracer, og

-         hvorvidt de af foreningen indstillede kandidater repræsenterer flest mulige avlere af den pågældende dyreart, blandt andet ved indsendelse af foreningsregnskab, foreningsliste med angivelse af antallet af aktive avlere af pågældende dyreart, og lignende materiale som kan belyse dette.


Ovenstående materiale og eventuelle bemærkninger bedes være indsendt til Fødevareministeriet snarest muligt, dog ikke senere end tirsdag den 9. september 2003.


Med venlig hilsen

Cammy Wong

Det finnes varierte rettsmidler. Alle rabattløsninger sparer penger, men de beste nettapoteker tilbyr bedre tilbud enn andre. Så det er viktig å lære om "http://viagra-norge.biz/viagra-online.html". Hva er de mest essensielle fakta du sikkert vet om å vurdere "Viagra"? Millioner av kunder kjøper online slike medisiner som Viagra. Hva vet du allerede om "Viagra uten resept Norge"? Noen nettsteder betaler oppmerksomhet til saker som "Viagra på nett". Hva er behandlinger slike sykdommer? Ta ikke utdaterte medisiner. Ta dem til ditt lokale apotek som vil avhende dem for deg.

Gå til toppen

logo