Ref.: Rolf Dorset.

logo
 
Til generalforsamlingen, som fandt sted på formandens adresse, mødte ti, der alle var stemmeberettigede.


Til dirigent valgt Knud Theil Nielsen.


Formandens beretning, som er vedlagt, afstedkom kun enkelte kommentarer, som alle handlede om det ulykkelige i, at der til trods for det gode formøde på Bygholm 23/7 på ny er blusset strid og modsætningsforhold op blandt avlerne. Det blev understreget, at foreningen skal arbejde intenst på at skabe samling. Derefter blev formandens beretning godkendt.


Under Kassererens beretning, regnskab er vedlagt, redegjorde René Lehmann for baggrunden for det gode regnskab, som han betegnede som det bedste i foreningens historie, nemlig modtagelsen af Merkurprisen på 10.000 kr. og et tilskud på 20.000 kr. fra tips- og lottomidlerne som støtte til bladudgivelsen. Men selv uden disse ekstraordinære tilskud er regnskabet særdeles tilfredsstillende, kunne han konstatere. Medlemstallet ligger stabilt på omkring 225.


Også regnskabet for Landsindsamlingen er ganske godt. Ganske vist er det direkte støttebeløb ikke imponerende, til gengæld har den foderværtsordning, som er blevet til på initiativ af Grønne Familier, givet et godt resultat, som er kommet Oregård til gode.


Debatten om regnskabet drejede sig hovedsageligt om de relativt store udgifter til medlemsbladet. René Lehmann forklarede, at det næppe kan produceres billigere, eftersom der er indhentet tilbud fra mange forskellige udbydere på markedet. Alligevel blev det besluttet, at Knud Theil skal indhente yderligere tilbud, lige som kassereren erklærede sig enig i, at der i de kommende numre skal spares på farvesider, der er ganske dyre.


Mona Jordan fremsatte ønske om, at de, der agiterer for foreningen og dens virke, får mulighed for at købe ekstra blade til uddeling. Dette blev vedtaget, og fremtidige numre af bladet vil indeholde oplysninger om de nærmere vilkår for dette.


Også til hjemmesiden er der brugt ganske meget, men René Lehmann kunne oplyse, at den bliver stadig flittigere besøgt, og at man er nået op over 4000 besøgende på siden.


Stig og Gorm Benzon takkede på Oregårds vegne for støttebidragene.


Beretningen blev derefter godkendt.


Valg til bestyrelse.


På valg var formand og næstformand, samt et bestyrelsesmedlem.


Formand Rolf Dorset meddelte, at han af private årsager ikke ønsker at fortsætte på posten. Ligeledes ønsker næstformand Knud Dencker-Jensen at fratræde, da han mener, at han med sine mange kontakter kan virke bedre for foreningen på denne front end ved bestyrelsesarbejdet.


Da generalforsamlingen pga. det annoncerede arrangement i Ryslinge i anledning af RDM´s 125 års jubilæum skulle slutte kl. 13.30, foreslog dirigenten, at valget udskydes til en ekstraordinær generalforsamling, som skal holdes indenfor en måned, således at der bliver tid til at drøfte egnede og villige kandidater til bestyrelsen.


Dette blev vedtaget, hvor efter dirigenten erklærede den ordinære generalforsamling for sluttet. 

Det finnes varierte rettsmidler. Alle rabattløsninger sparer penger, men de beste nettapoteker tilbyr bedre tilbud enn andre. Så det er viktig å lære om "http://viagra-norge.biz/viagra-online.html". Hva er de mest essensielle fakta du sikkert vet om å vurdere "Viagra"? Millioner av kunder kjøper online slike medisiner som Viagra. Hva vet du allerede om "Viagra uten resept Norge"? Noen nettsteder betaler oppmerksomhet til saker som "Viagra på nett". Hva er behandlinger slike sykdommer? Ta ikke utdaterte medisiner. Ta dem til ditt lokale apotek som vil avhende dem for deg.

Gå til toppen

logo