Ref.: Mona Jordan
  1. Indlæg v. ministeren om tanker vedrørende det nye strategiudvalg
  2. Gennemgang af avlsarbejdet v. T. Liboriussen
  3. Indlæg v. Flemming Duus-Mathiesen om opbygning af udvalget
001

Mariann Fischer Boel
1.

Mariann Fischer Boel pointerede ønske om bedre samarbejde ml. avlere og det nye udvalg - det tidligere "samarbejde" havde givet en del medieomtale.
Staten ønsker at støtte bevaringsarbejdet - især hvor private ikke træder til?
Avlere/avlerforeninger ønsker mere indflydelse gennem bedre repræsentation. Årsagen til problemer måske manglende avlerforeninger.
Krav til støtte: Dokumentation af dyrets afstamning - dyreenheds-tilskud på max. 3000,- - rådgivning og begrænset støtte til avlerforeninger omkring møder og hjemmesideopsætning Garanti for bevaring: Founder-populationer af Jysk kvæg / RDM
Konsolidering af genbank - men vi kan ikke klone os frem, cryo-konservering er en sikkerheds- Foranstaltning. Pt. er der sæd i genbanken.

005

Torkild Liboriussen
2.

Torkild Liboriussen gennemgik forskellige plancher omkring samarbejdet om avlsarbejdet. Man vil prioritere samarbejdet med avlerne og det nye genressourceudvalg højere. En god organisering af avlerne er nødvendig.

Aktører og opgaver

FødevareministerietRegler for bevarings- værdige dyrAvlerforeninger
Gen-bevaring Avlsmål
Vedligehold/drift af genbank Brugsegenskaber
Dyretilskud Register avlere og dyr
MuseerOplysning om gamle racerBevaringsforeninger
FødevareministerietRacens overlevelseAvlere
Gener Produktivitet
Genbank Racespecifitet
KulturministerietMiljøministeriet
Historiske dyr Landskabspleje
Cryo : genskabe dyr fra forskellige tidsperioder (hårdføre gl. racer)
- levende bevaring

Status for året 2002

DyrRegistreredeTilskudHundyrHandyr
RDM-70 49 32 144 6
Jysk kvæg 43 33 78 18
Sortbrogede svin 31 17 57 23
Hvid dansk landrace -70 14 7 51 24
Landfår 38 20 ? 27

025

Flemming Duus-Mathiesen

3.

Duus-Mathiesen ønskede dialog omkring avlsarbejdet med et bredere sammensat udvalg på 10-12 medlemmer. De store grupper med kvæg - svin - heste - får/geder - fjerkræ med hver én repræsentant + 2 rep. Fra Kultur-og Miljøministeriet + 2 rep. Fra Landbohøjsk/Universiteter + 1 rep. Fra Fødevareministeriet + 1 rep. Fra Landbruget. Formanden udpeges af Fødevareministeren. Man ønsker at styrke avler-leddet - er åben for understøtning af græsrods-sammenhænge.

Indlæg fra talerlisten

Derefter fulgte indlæg fra avlere som ved indgangen på forhånd havde skrevet sig på en taler-liste. Der blev derfor ikke nogen diskussion, så deltagerne fik ikke noget indtryk af holdningen hos flertallet.
007

Rolf Dorset (GDH)

Rolf Dorset: Hvilket resultat er der kommet ud af strategi-rapportens hørings-svar? Der er ikke overensstemmelse ml. rapportens udsagn om cryo-konservering som det basale og papiret udsendt til dette møde, som betegner det som "sikkerhedsnet" (back-up) i bevaringsarbejdet. - hvad med founder-populationer?

009

Mariann Fischer Boel

Cryo er ikke det basale. Avlerne er vigtigste. Der har været en del nega- tive høringssvar - og ministeriet ønsker en dialog med avlerne.

011

Knud Theil Nielsen (GDH)

Roste ministeren for dette udspil men måtte konstatere, at en del avlere ikke får glæde af dette p.g.a. økonomien - besætninger er forsvundet eller vil forsvinde i løbet af kort tid - hurtig hjælp til disse er nødvendig. Desuden er der divergenser ml. de europæiske regler og strategi-rapporten.

012

Lars Køhler (Knabstrupperen)

Vi har i dag bevist, at avlerne kan samarbejde/ tale sammen - det er konstruktivt, men der er mange problemer

016

Birgit Bak (Sortbrogede svin)

Jeg har flere "kasketter" på i dag, da invitationen ikke er udsendt til alle relevante parter Bl.a. rep. for Økologisk Landsforening desuden avler og ophavsmand til Sammenslutning for de brogede svin. Det er vigtigt at bevare dyrene i oprindelige forhold så de udvikler sig naturligt og ikke ændrer sig fra det oprindelige. Det er rart at høre det positive udspil fra ministeren om repræsentation af alle dyreracer i det nye udvalg. Der er enighed blandt avlerne om: -levende bevaring - støtte/tilskud er nødvendig - vi ønsker anerkendelse for vores arbejde (landbruget har svært ved at acceptere os).Ingrid Dam (Foreningen for Danske Landracegeder)

Det arbejde vi gør er kulturbevaring midt ude i industrilandbruget - vi føler at vores dyr tilhører os , det er en personlig sag og vi ønsker at blive taget alvorligt. Vi er glade for det demokrati/samarbejde der lægges op til - og ønsker et samarbejde ml. flere ministerier omkring bevaringen af dyrene.

018

Susanne Kristensen (Aktiv Genbevarelse)

Vi er på vej mod en samling af avlerne - men flere har i år måttet stoppe p.g.a. økonomien - det er godt med de fine intentioner men det er nu der skal gøres noget aktivt. Kort-horns besætning Lynge-stammen (Ballumkvæg) 2-formålsdyr er i vanskeligheder Frederiksborg-avlerne fik ingen invitation men kom med via andre avleres opfordring Aktiv genbevaring er det centrale - også omkring f.eks. jersey-kvæg der er tydelig "fordansket"

019

Stig Benzon (GDH og Oregaard)

Alle er indstillede på dialog. Vi har founder-populationer - men de barske realiteter gør, at vi måske ikke kan beholde dem - med en truende nært forestående tvangsauktion. Vil du holde møde med de store avlere bagefter eller de nærmeste dage? Ministeren: Vi har respekt for jeres arbejde - vi har vist kulance bl.a. om Ø-kvæget - men vi har ikke en kasse der blot kan åbnes set i relation til regeringens besparelser - men jeg vil gerne tale med jer.

023

Anne Vitting

Vi siger ja til samarbejde - men på hvilket grundlag? Rammerne må baseres på økonomisk rentabel produktion - vi skal overholde Rio-konventionen og den danske veterinærlovgivning må være to-strenget en for industriproduktion og en for nicheproduktion. Mindre producenter bør fritages for betaling af kontrol. Ved husdyr-sygdomme må der laves en ordning, så de gamle danske dyr ikke nedslagtes.

Roar Hylleberg (Broholmer)

Vi har dyr der ikke spises: Broholmere, hunde! Måske kommet i det forkerte forum?? Men det er også vigtigt at bevare disse, og vi har brug for opbygning af netværk. Vi har fælles problemer:
- borgfred avlere imellem
- kommunikation
- beskyttelse af viden om egne dyr
- ikke noget med industri-avl
Vi kan lære af hinanden og derfor er et netværk vigtigt

Jørgen Bang (biavler)

Hvordan sikrer vi de helt små racer/avlere? Renavl af Den Brune Bi er problematisk - med dronningeavl på Læsø - og fare for indblanding af uønskede bier.

024

Niels Stokholm (RDM)

In situ er det ægte sikkerhedsnet. Vi skal ikke arbejde på industrilandbrugets præmisser - men på koens. Hvordan hjælper vi den til at bevare sig/udvikle sig? Hvordan fodrer vi så den kan fungere optimalt i flokken - flokken skal have lov til at være flok - også inklusive tyren. Hele flokken er vant til det daglige arbejde - ind i stalden hver dag til malkning og ud igen Mange normer/arbejdsmetoder var i gamle dage en selvfølge - men meget er ved at være glemt. Vi må have forskning ud fra en helhedsbetragtning, og det vil vi gerne hjælpe med. Kun 1/3 af min flok er godkendt - men gennem en nøgtern vurdering af individet og dets afstamning kunne dette ændres. En bevaring skal ske på en værdig måde med optimal ernæring og ikke på museer med brød!

Willy Littau (fjerkræ)

En to-deling af lovgivningen er nødvendig. Avl af racefjerkræ er kulturarv Det er en livsstil og hobby - det er ikke et økonomisk spørgsmål. Lovgivningen skal ændres så racefjerkræ-avl under ordnede forhold kan ske i bysamfund. Danske landhøns / landænder/ gæs har eksisteret i det danske samfund i mange, mange år - det er vores kulturarv. Registrering har eksisteret i 98 år - med en fod-ring på hvert individ. Men begrænsninger er hverdagen f.eks. kun ét handyr i flokken i bymæssig bebyggelse. 4000 medlemmer ønsker en ændret lovgivning - også omkring sygdomme: Racer på FAO-liste bør ikke slås ned ved epidemier. Embedsmænd er pt. i gang med ændringer - det bliver sikkert noget der bliver umuligt at arbejde med i praksis. Skal der tillades vaccination?

Chr. Møller (jysk hest)

Vi har haft et godt samarbejde med det tidligere udvalg i vores kamp for at undgå indavl. Spørgsmålet er hvilke kriterier der har været for at kunne deltage her. Det er meget nødvendigt med regler for bevaring af vores dyr.

Mads Bentsen (jysk hest)

En klar målsætning i avlen er helt nødvendig - evt. trinvis. Den levende bevaring er altafgørende - vigtigt med arbejdsopgaver indenfor racen Er en RDM, som ikke malkes en ægte RDM? Vores situation som hobby-avlere med job ved siden af har betydning: Hele den gamle rytme i arbejdet med dyret er dermed slået i stykker - får vi set til hovene hver dag? Får vi arbejdet tilstrækkeligt med det til daglig ? Bevaring er et langsigtet projekt hvor ro, fasthed og disciplin er nødvendig.

Hans Vestergård Jensen (RDM)

Vores gamle avlerforening forsvandt i ´80érne med indførsel af brunkvæg - men stambog fra 1896. Det har været turbulent med evalueringsrapport o.s.v. . Det vigtigste er dokumentérbarheden ved individets oprindelse. Det er vigtigt med insemination og ikke naturmetoden. Founder-populationer er nødvendige, da dyr kan gå tabt når de gamle landmænd dør.

Søren Toftgård Poulsen (Herning Museum)

Det er vigtig med 2 repræsentanter fra Kultur-og Miljø-ministeriet; men det aller vigtigste er en massiv repræsentation af avlerne. Det er ikke et spørgsmål om cryo-konservering eller in situ-avl men et både-og (altså både moderne forskning og gammeldags avl). Vi må have gennemarbejdet det materiale der ligger fra de forskellige undersøgelser. Skal der være et avler-årsmøde, hvor man udpeger repræsentanter relateret til de forskellige dyrearter? Det er vigtigt at ansvaret kommer ud på avlergruppen.

Erik Koch Andersen (RDM - Samsø)

Enig med Stockholm - det vigtigste er avlen af dyrene - personfnidder og ballade har jeg aldrig forstået !

003

Mariann Fischer Boel

Det er vigtig med den positive holdning fra avlerne og med den gode stemning i dag. Men hvordan kommer vi videre? Næste skridt: Avlerforeninger melder ud med navn på repræsentant til udvalget. Det er nødvendigt med en intern diskussion indenfor de enkelte racer. Der kan gives en lille støtte til formaliserede avlerforeninger. Udgangspunktet må være fødevaresikkerhed men med særregler for visse centre. Deadline for valg af race-repræsentanter: 15. august 2003.

Det finnes varierte rettsmidler. Alle rabattløsninger sparer penger, men de beste nettapoteker tilbyr bedre tilbud enn andre. Så det er viktig å lære om "http://viagra-norge.biz/viagra-online.html". Hva er de mest essensielle fakta du sikkert vet om å vurdere "Viagra"? Millioner av kunder kjøper online slike medisiner som Viagra. Hva vet du allerede om "Viagra uten resept Norge"? Noen nettsteder betaler oppmerksomhet til saker som "Viagra på nett". Hva er behandlinger slike sykdommer? Ta ikke utdaterte medisiner. Ta dem til ditt lokale apotek som vil avhende dem for deg.

Gå til toppen

logo