Kære Fødevareminister Marian Fisher Boel


Center for Bio-diversitet vil gerne takke for invitationen til et møde om det fremtidige arbejde med bevaring af gamle husdyrracer i Horsens d. 23. juni, det er lidt usikkert om vi kan sende en repræsentant, derfor sender vi allerede nu en kommentar til de emner oplægget omhandler.


Vi opfatter dit initiativ som et ønske om at indlede en politisk proces, hvor de mange involverede parter kan deltage, så de egentlige forvaltere af den levende kulturarv får indflydelse og oplever respekt for deres idealistiske arbejde - og det er meget positivt.


Det er vigtigt at vi nu hurtigst muligt bringer bevaringssagen ud af landbrugsorganisationernes, museernes og Oregaardkonfliktens skygger, så bevaringen kan blive den populære folkesag, det burde være i et land med så mange og lange traditioner for småavlerkultur og livsformer hvor et mindre dyrehold indgår som en naturlig del af hverdagen.


Det bør konkret komme til udtryk i at det tidligere genressourceudvalg erstattes af et egentligt udvalg for Biologisk og kulturel mangfoldighed med et kommissorium der forpligtiger til helhjertet at opfylde alle Riokonventiones forpligtigelser mht. tamme dyrearter og den traditionelle livstil der er knyttet til dyrene.


Erkendelse af at avlerkulturen er en levende folkelig kulturarv, og at de gamle racers overlevelse idag i et højtudviket land som Danmark er afhængig af at de finder mere kulturelt og socialt motiverede formål bør afspejle sig i en langt større vægtning af det kulturelle aspekt.


Erkendelse af at en levende kulturarv ikke kan opbevares på museer bør udmøntes i at kulturens repræsentant i det nye udvalg bliver medlemmer med etnologisk baggrund, som kan formidle forståelsen af den folkelige småavlerkulturs interesser.

Erkendelse af at gamle dyreracer og deres ejere intet har til fælles med det moderne højeffektive landbrug bør føre til at landbrugsorganisationerne hverken får eller udpeger medlemmer til det nye udvalg.


Det nye udvalgs sammensætning bør for at undgå fremtidige konflikter mellem forskellige interessegrupper sikre at de mange meget forskellige gruppers interesser tilgodeses; det er bla. både de organiserede avlere med klare avlsmål og de uorganiserede småavlere med umoderne traditionelle dyr, både såkaldt nationale racer og alle andre traditionelle racer.


vedr. dette punkt henviser vi iøvrigt til det tidligere indsendte svar på Fødevareministerens forespørgsel maj 2002.


vedr. koordineret avlsarbejde


Finder vi det vigtigt at man opgiver enhver tanke om at styre avlernes avl med diverse tvangs- og pressionsmidler.
Avlernes traditionelle avlsmetoder bør - sålænge det er renavl - respekteres og udvikles ikke erstattes af det moderne produktionslandbrugs avlsprogrammer.
Styringen af avlen bør helt og holdent overlades til avlerne og deres foreninger, kvaliteten af deres dispositioner i avlen, kan forbedres gennem information men ikke gennem pression.


vedr. dyretilskud til enkeltdyr

Mener vi helt overordnet at det er et nødvendigt onde i en overgangsperiode for de større dyr.

Dyretilskudene bør i denne overgangsperiode skabe incitamenter til:


Salg af avlsdyr til nye avlere
langsom udskiftning af avlsdyr
indretning af in situ forhold hos avlerne
Dyretilskud bør forbeholdes racer der kun findes i Danmark


vedr. tilskud til foreninger


Vi finder det positivt at man arbejder med tanker om støtte til foreningers aktiviteter; men må advare om at egentlig støtte til dannelse af nye foreninger let kan udløse nye konflikter mellem de selvgroede foreninger og det der kan opfattes som "statsforeninger".
Vi foreslår en pulje der kan fordeles til alle foreningers informationsarbejde f.eks. som en procent andel, der er ens for alle foreninger, af visse udgifter som årsmøder, trykudgifter til blade og informativt materiale.


Vedr. disse sidste punkter henviser vi iøvrigt til:


1) Centerets evalueringssvar som blev udformet online sammen med medlemmer og andre interesserede i perioden marts 2001 - juni 2001


2) Det høringsvar vi sammen med 8 andre foreninger indsendte 12.03.2003 i forbindelse med Kistrupgaardudvalgets strategiforslag


Vi har iøvrigt erfaret at ikke alle foreninger der har underskrevet Centerets høringssvar af 12.03.03 eller selv har indsent høringssvar er blevet inviteret; vi håber det er en hændelig fejl, som endnu kan rettes.


Med venlig hilsen


Heine Refsing, Center for Bio-diversitet,
Hvejselvej 127, 7300 Jelling. tlf. 7587.3008

Det finnes varierte rettsmidler. Alle rabattløsninger sparer penger, men de beste nettapoteker tilbyr bedre tilbud enn andre. Så det er viktig å lære om "http://viagra-norge.biz/viagra-online.html". Hva er de mest essensielle fakta du sikkert vet om å vurdere "Viagra"? Millioner av kunder kjøper online slike medisiner som Viagra. Hva vet du allerede om "Viagra uten resept Norge"? Noen nettsteder betaler oppmerksomhet til saker som "Viagra på nett". Hva er behandlinger slike sykdommer? Ta ikke utdaterte medisiner. Ta dem til ditt lokale apotek som vil avhende dem for deg.

Gå til toppen

logo