Konferencen omhandlede stort set kun emner inden for den moderne produktionsavl. Man er meget optaget af at udvikle fælles nordiske avlsprofiler på moderne produktionsracer inden for det nordiske samarbejde, hvor man ønsker at vægte dyresundhed og lign. højere end det er tilfældet i f.eks. de amerikanske avlsprogrammer.


På spørgsmål vedrørende gamle husdyrracer, fremsat af fremmødte danske avlere af sådanne, måtte "NGH"s direktør, Erling Fimland igen og igen understrege, at det er de enkelte nationers opgave og ansvar at sikre egne racer. På en fremsat påstand om, at det er umuligt at få ansvarlige danske myndigheder i tale udtrykte Erling Fimland, at "NGH" har taget det for givet, at de demokratiske processer fungerer i medlemslandene.


Erling Fimland gav udtryk for at "NGH"s høje engagement i moderne husdyrracer skyldes, at det er dem der er leverandør af næsten alle animalske levnedsmidler i dag.


Seniorforsker Torkild Liboriussen, sekretær i "GRU", gav imidlertid udtryk for, at han ikke frygtede de moderne produktionsracers overlevelse, hvorimod de gamle husdyrracers overlevelse var afhængig af, at avlerne øjeblikkelig fik støtte.


Stig Benzon gav udtryk for, at han fandt konferencens emner interessante for moderne husdyravl, men, at han frygtede for de gamle nordiske husdyrracers overlevelse. På foreningen "Gamle Danske Husdyrracer"s vegne foreslog Stig Benzon derfor, at "NGH" tog initiativ til afholdelsen af en konference specielt om de gamle truede nordiske racers situation. Erling Fimland svarede, at emnet blev taget op til næste år i Finland. Det kom dog frem, at denne konference ikke var for avlere i almindelighed, men kun for særligt udvalgte. Anne Vitting gav udtryk for at det var vigtigt, at "NGH" havde dialog med avlerne, og påpegede det uheldige i "NGH"s envejskommunikation til avlerne.


Det kom endvidere frem, at Danmark, i modsætning til de andre nordiske medlemslande af EU, Sverige og Finland, ikke havde implementeret EU-tilskudsordingen for gamle husdyrracer EU reg. 1258/99, hvilket "NGH"s direktør stod uforstående over for, og han ligeledes måtte meddele, at det er en sag, som avlerne må tage op med den danske administration, da det ligger uden for "NGH"s kompetenceområde.


Efter mødet udtrykte "NGH"s informationschef, Liv Lønne Dille, personlig velvilje vedrørende Stig Benzons forslag om en nordisk konference specielt for gamle racer, som hun ville arbejde på kunne effektueres.


I årsberetning 2001 for "Danmarks Jordbrugsforskning" hedder det i en artikel forfattet af "GRU"s formand, Frank Vigh-Larsen (netop afgået):


"Nordisk Genbank Husdyr (NGH) har de seneste år ændret strategi. Fra at være primært engageret i bevaringsarbejdet med de nationale nordiske racer, er arbejdet nu i langt højere grad rettet mod at fremme et bæredygtigt avlsarbejde med de aktive populationer af husdyr i de nordiske lande. Det indebærer bl.a. gennemførelse af forskningsmæssige aktiviteter, etablering af netværk på tværs af landegrænser og arbejdsområde og en koncentreret indsats omkring information og uddannelse. Afdelingen har været aktivt engageret i den udvikling NGH har gennemgået og har nu formandsskabet i NGH".


Opdateret d. 19.12.2002

Det finnes varierte rettsmidler. Alle rabattløsninger sparer penger, men de beste nettapoteker tilbyr bedre tilbud enn andre. Så det er viktig å lære om "http://viagra-norge.biz/viagra-online.html". Hva er de mest essensielle fakta du sikkert vet om å vurdere "Viagra"? Millioner av kunder kjøper online slike medisiner som Viagra. Hva vet du allerede om "Viagra uten resept Norge"? Noen nettsteder betaler oppmerksomhet til saker som "Viagra på nett". Hva er behandlinger slike sykdommer? Ta ikke utdaterte medisiner. Ta dem til ditt lokale apotek som vil avhende dem for deg.

Gå til toppen

logo