Fra "Avls- og Bevaringsforeningen "Rødt Dansk Malkekvæg model 1930""stokholm
Formand for "Avls- og Bevaringsforeningen "Rødt Dansk Malkekvæg model 1930""
Niels Kristen Stokholm


Pressemeddelse 20. september 2003

"Avls- og Bevaringsforeningen "Rødt Dansk Malkekvæg model 1930"", der blev stiftet i Ryslinge d. 5. juli d.å., hilser initiativet med, at der nu også stiftes en bevaringsforening for racen - "model 1970", velkommen.


Opdelingen i to tidsafgrænsede populationer mellem RDM 1930 af landracetype og RDM 1970 af den højtforædlede produktionstype, er hensigtsmæssig, fordi man står over for avlergrupper med to forskellige opfattelser og målsætninger.


Man må hér aldrig glemme, at landbruget opgav at videreføre 1970-typen, fordi man var kørt ind i en avlsmæssig blindgyde pga. et ensidigt avlsarbejde, der gav mange degenerative skavanker, herunder fødselsbesvær, manglende fertilitet og svagt immunforsvar.


Avls- og bevaringsforeningen for "model 1930", som er åben for alle avlere med rent rødt kvæg uden indkrydsning af fremmed brunkvæg etc., blev netop oprettet af de avlere, som vil fremme den ældre type uden de nævnte skavanker og med sigte på en kvalitativ produktion i stedet for en kvantitativ topydelse.


Vi anser det for realistisk at opretholde og genudbrede "1930-typen", da foreningen har fået fin tilslutning og bl.a. omfatter landets største rene RDM-besætninger på henholdsvis Thorshøjgaard og Oregaard.


Avls- og bevaringsforeningen for model 1930´s formål er i almennyttigt øjemed at avle på og genudbrede Rødt Dansk Malkekvæg af gammel oprindelse som sunde, levende bestande, så racens genetiske integritet bevares. Herunder:


At avlsarbejdet til stadighed repræsenterer kvægslægten i en form, der er præget af optimal vitalitet, fertilitet, evne til lette fødsler, naturlig fremtoning og adfærd, herunder højere prioritering af sundhed end af kvantitative ydelser.


m.v.h.

Niels Kristen Stokholm

(formand)


Niels Kristen Stokholm, Thorshøjgaard, Museumsvej 1, Dronningmølle.
Tlf.: 29213588 / 49719642


Foreningens formål

*at medvirke til at opbygge gårdbesætninger af racen i denne form med in situ avl,


*at medvirke til at fremme forskningen af den forhøjede ernæringsværdi i mælk og kød fra det gamle røde danske kvæg, når dette bydes optimale levevilkår, der tilgodeser og stimulerer dyrets sundhed og naturlige adfærd.


*at oprette og føre stambog over populationen,


*at udarbejde en retningsvisende standard med udgangspunkt i historisk billedmateriale, optegnelser over mål og vægt m.m. omkring "1930", samt under hensyntagen til, at avlen afbalanceres på en måde, så fællestræk fastholdes samtidig med, at der tages behørigt
hensyn til genetisk bredde i de enkelte besætninger samt i bestanden som helhed,


*at arbejde for at få offentlige tilskud for økonomisk at muliggøre avls- og bevaringsarbejdet.


Foreningen kan vælge, at lade sig repræsentere i en paraplyorganisation for bevarelse af andre rene manifestationer af rødt dansk kvæg eller andre ældre danske kvægracer.


§ 3
Avlsgrundlaget

Avlsmaterialet som danner udgangspunkt for foreningens avlsmål, "model 1930", bygger på restpopulationer af RDM, hvor nedarvningsevnen for rødt kvæg, som man fandt det før anden verdenskrig, i mere eller mindre udpræget grad stadig er til stede.


Besiddere af besætninger eller enkelteksemplarer af ren RDM uden andele af fremmede racer, som ønsker at følge foreningens avlsmål, kan søge bestyrelsen om optagelse.


Avlsforeningens medlemmer forbeholder sig retten til at anvende egne avlstyre og at udveksle avlstyre med andre avlere inden for foreningens rammer. Endvidere anmoder avlsforeningen Genressourceudvalget om i et vist omfang at få del i de båndlagte sædportioner fra rene røde tyre i genbanken, som måtte have en vis disposition for at give afkom af ældre type.


Medlemmer

Som medlemmer kan optages interesserede avlere og tidligere avlere af ren Rød Dansk Malkerace, som ønsker at arbejde for foreningens formål.

Se alle vedtægter for "Avls- og Bevaringsforeningen "Rødt Dansk Malkekvæg model 1930""

Det finnes varierte rettsmidler. Alle rabattløsninger sparer penger, men de beste nettapoteker tilbyr bedre tilbud enn andre. Så det er viktig å lære om "http://viagra-norge.biz/viagra-online.html". Hva er de mest essensielle fakta du sikkert vet om å vurdere "Viagra"? Millioner av kunder kjøper online slike medisiner som Viagra. Hva vet du allerede om "Viagra uten resept Norge"? Noen nettsteder betaler oppmerksomhet til saker som "Viagra på nett". Hva er behandlinger slike sykdommer? Ta ikke utdaterte medisiner. Ta dem til ditt lokale apotek som vil avhende dem for deg.

Gå til toppen