Fødevareministeriet skal takke for indstillinger af avlerrepræsentanter for de respektive dyrearter til et kommende genressourceudvalg.


Som oplyst på mødet den 23. juni 2003 på Danmarks JordbrugsForskning, Bygholm, vil Fødevareministeriet i den kommende tid nedsætte et nyt genressourceudvalg. De tilstedeværende blev herefter opfordret til at indstille egnede kandidaterne inden for dyregrupperne heste, får/geder, kvæg, svin og fjerkræ/andre dyr (kaniner, hunde, bier) til deltagelse i det nye genressourceudvalg. Fødevareministeriet udsendte efterfølgende skriftlig anmodning til samtlige mødedeltagere og andre avlere, avlerforeninger og interessenter for arbejdet med bevaringen af de gamle danske husdyrracer.


./.           Oversigt over de enkelte foreningers/sammenslutningers indstillinger er vedlagt til orientering.


Fødevareministeriet vil ved udvælgelsen af de kommende medlemmer til udvalget lægge vægt på, dels de indstillede kandidaters direkte erfaringer inden for bevaringsarbejdet med den dyregruppe, pågældende skal repræsentere, og dels at kandidaten repræsenterer flest mulige avlere af den pågældende dyreart, således at udvalget kan blive så repræsentativt som muligt.


Fødevareministeriet skal derfor til brug for den videre proces anmode foreningen om at redegøre nærmere for,

-         hvor stor en praktisk baggrund de pågældende kandidater personligt har med avl af gamle husdyrracer ved oplysning om antal år som avler og oplysning om antal dyr, dokumenteret i muligt omfang,

-         erhvervelse af eventuelle andre særlige erfaringer og viden om avls- og bevaringsarbejdet med gamle husdyrracer, og

-         hvorvidt de af foreningen indstillede kandidater repræsenterer flest mulige avlere af den pågældende dyreart, blandt andet ved indsendelse af foreningsregnskab, foreningsliste med angivelse af antallet af aktive avlere af pågældende dyreart, og lignende materiale som kan belyse dette.


Ovenstående materiale og eventuelle bemærkninger bedes være indsendt til Fødevareministeriet snarest muligt, dog ikke senere end tirsdag den 9. september 2003.


Med venlig hilsen

Cammy Wong

Det finnes varierte rettsmidler. Alle rabattløsninger sparer penger, men de beste nettapoteker tilbyr bedre tilbud enn andre. Så det er viktig å lære om "http://viagra-norge.biz/viagra-online.html". Hva er de mest essensielle fakta du sikkert vet om å vurdere "Viagra"? Millioner av kunder kjøper online slike medisiner som Viagra. Hva vet du allerede om "Viagra uten resept Norge"? Noen nettsteder betaler oppmerksomhet til saker som "Viagra på nett". Hva er behandlinger slike sykdommer? Ta ikke utdaterte medisiner. Ta dem til ditt lokale apotek som vil avhende dem for deg.

Gå til toppen