Ved ordinær generalforsamling i GDH 5. juli 2003
 

dorset-ude-230603
Formand Rolf Dorset
 
Gennem de fortløbende indlæg i medlemsbladet er foreningens medlemmer løbende blevet orienteret om foreningens initiativer mm. samt dens vurdering af udviklingen indenfor det danske bevaringsarbejde.


Samlet set har det forløbne år været en tid i bølgegang. Først var vi højt oppe i begejstring over den internationale evalueringsrapport, som vi troede og håbede ville få snarlige konsekvenser, der ville sikre de ældste og mest bevaringsværdige dyr, først og fremmest de store bestande på Oregård, og omsider give de hårdt betrængte avlere det økonomiske løft, der kunne bringe dem ud af den stadig voksende gældsættelse og sikre dem anstændige arbejdsforhold i lyset af en holdbar langsigtet politik på området.


Med den langsommelighed, hvormed ministeriet reagerede, blev det imidlertid klart, at så let skulle det ikke gå, og da fødevareministeren i efteråret nedsatte en gruppe til udarbejdelse af den fremtidige strategi på området, begyndte alarmklokkerne at ringe. For da stod det klart, at ministeriet ikke ønskede at følge den internationale evaluerings ellers meget klare og enkle anbefalinger. Som beskrevet i bladet søgte foreningen at få foretræde for det såkaldte strategiudvalg for at fremlægge vore synspunkter. Ganske forgæves.


Da udvalgets rapport offentliggjordes, viste det sig, at selv de værste anelser ikke havde slået til. Strategirapportens anbefalinger er, måtte foreningen konkludere, ødelæggende for bevaringsarbejdet i Danmark. Ifølge den skal det primært baseres på cryo-konservering (nedfrysning), og de små levende bestande, den ønsker bevaret, bibeholdes alene af kulturhistoriske, dvs. museale, hensyn.


Fra sommerens bølgetop var vi kommet helt ned i den dybeste bølgedal. Der viste sig imidlertid at være en sådan modstand mod Strategirapporten fra stort set samtlige avlere, at ministeriet tilsyneladende har opgivet at føre den ud i livet, i hvert fald i sit fulde omfang.


Dette fremgik af det møde på Bygholm, som fødevareministeren havde indbudt avlere og andre interesserede til den 23. juni. Samtidig gav hun løfte om, at i det nye genressourceudvalg på anslået 11 medlemmer vil repræsentanter fra avlsforeninger få de fem, og at avlsforeningerne selv har indstillingsret. Hun gav ligeledes løfte om at se velvilligt på større støtte nej, ikke til dyrene, men til disse foreningers aktiviteter og sociale samvær.


Det bedste, der kan siges om denne seneste udvikling, er, at i den spores en noget større lydhørhed i ministeriet, en vis vilje til at bygge på de oprindelige dyr, og et ønske om at give de private avlere mere direkte indflydelse på bevaringspolitikken på bekostning af det hidtil rådende embedsmandsvælde, men foreløbig er det hele så svævende formuleret og uden vilje til at sætte penge bag, at hvis vi skal holde os til de meteorologiske billeder så befinder vi os i et vindstille, der ikke må vare ret længe, hvis Oregård og andre store besætninger som Niels Stokholms fine samling af oprindeligt RDM skal overleve. Dette er ingen tom trussel. I det forløbne år måtte således én af de større avlere, Leo Kortegaard, Farsø, indskrænke kraftigt.


Året igennem har bestyrelsen endvidere arbejdet på at etablere et bedre forhold dels mellem avlerne indbyrdes dels mellem vor forening og Avlerforeningen Gamle Danske Husdyr, som i det forløbne år har set en betydelig udskiftning i bestyrelsen. Let har det ikke været, men det er dog gået langsomt frem, og det formøde, som avlerne havde arrangeret på Bygholm den 23/6, tegnede til at blive et gennembrud, idet der var udbredt enighed om mål og midler blandt de fremmødte, der kom fra alle lejre.


Begivenhederne siden mødet har imidlertid gjort mig pessimistisk med hensyn til at samle avlerne. Det viste sig nemlig, at da ministeren havde luftet idéen om de fem avlerrepræsentanter i det nye genressourceudvalg, begyndte på stedet en kamp om pladserne og en intrigeren, der har splittet stort set alt, som det var lykkedes at samle. Alle synes udelukkende at pleje deres personlige interesser, og at dette skulle ændre sig, tillader jeg mig at tvivle på al den stund, at med de alt for få midler, staten investerer i bevaringsarbejdet, vil der mange år frem være kamp om støttemidlerne. Alle vil hævde deres dyrs bevaringsværd og efter bedste evne miskreditere andres. At bygge på andet vil være en illusion.


I det lys svarer Fødevareministerens opfordring til avlerne om samarbejde og fordragelighed til at kaste en enkelt luns kød ind til en samling forsultne rovdyr og sige: sit!

 

Som det er fremgået af bladet, har det med sidste nummer skiftet redaktør, og jeg vil benytte lejligheden til at sige den afgåede, Arne. G. Pedersen, tak for en stor, uselvisk indsats og byde den nye redaktør, Susanne Kristensen, hjertelig velkommen.

 

Som det vil fremgå af kasserer René Lehmanns beretning, har det forløbne år været særdeles tilfredsstillende i økonomisk henseende, bl.a. takket være initiativer fra Grønne Familier og Poul Hansen, Søbogaard, så vi har haft den store glæde at kunne hjælpe Oregård med beløb, som efter foreningens forhold er store, men som realistisk set kun er dråber i det hav, som et bevaringsprojekt af denne størrelse og dette ambitionsniveau kræver.

 

Det finnes varierte rettsmidler. Alle rabattløsninger sparer penger, men de beste nettapoteker tilbyr bedre tilbud enn andre. Så det er viktig å lære om "http://viagra-norge.biz/viagra-online.html". Hva er de mest essensielle fakta du sikkert vet om å vurdere "Viagra"? Millioner av kunder kjøper online slike medisiner som Viagra. Hva vet du allerede om "Viagra uten resept Norge"? Noen nettsteder betaler oppmerksomhet til saker som "Viagra på nett". Hva er behandlinger slike sykdommer? Ta ikke utdaterte medisiner. Ta dem til ditt lokale apotek som vil avhende dem for deg.

Gå til toppen